Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Globiq is ontstaan vanuit een maatschappelijke betrokkenheid bij mens en natuur. De oplossingen die Globiq bied maken het mogelijk papier en toner te reduceren wat goed is voor het milieu. Door papier in een vroeg stadium om te zetten naar digitale data wordt het milieu ontlast en draagt u met ons een steentje bij aan een betere leefomgeving. Globiq beschikt naast bekwame mensen in Nederland over een dynamisch en ervaren team op de Filippijnen. In onze werkomgeving nemen werknemers, hun ontwikkelingsmogelijkheden en sociale zekerheid een belangrijke plaats in. Gesteund door iniatieven van de Filippijnse overheid, draagt ook Globiq bij aan het ontwikkelen van nieuwe opleidings- en arbeidsmogelijkheden.